Za Mazdu je 2018. godina počela hat-trickom prestižnih nagrada u Parizu, Briselu i Milanu za tehničke inovacije i odličan dizajn...