FIAT je dodao dve nove verzije za svoj popularni gradski model 500, pod oznakama Star i Rockstar.