U Francuskoj je donet zakon kojim je zabranjena upotreba mobilnih telefona na javnim putevima, čak i kada je automobil ugašen i zaustavljen. Naime, ovaj zakon je donet kao mera kojom fran...

 10