Standarda Vespa je svojevrstan znak pripadnosti urbanoj kulturi i stilu koji ne bledi, dok edicija 946 RED predstavlja mnogo više od toga, budući da je novi model legendarne „ose“ posvećen borbi protiv AIDS-a. “Zovem se crveno!” Tako bismo, u najkraćem, mogli da opišemo najnoviji model iz kataloga kompanije Piaggio. Iako se italijanski gigant ne može poistovetiti isključivo sa imenom najpopularnijeg skutera na svetu, činjenica je da svaka promocija nove Vespe izaziva tektonske potrese na tržištu.

 15