Kompanija David Brown Automotive (DBA) je spremna da predstavi svoj treći projekat, za koji se nada da će ispuniti očekivanja, poput prethodna dva modela Speedba…