MOL Grupa objavila je da je potpisala ugovor o kupoprodaji sa Aurorom, kompanijom koja proizvodnju zasniva na reciklaži plastike, smeštenu u blizini pogona automobilske industrije i klastera za konverziju plastike u Baden-Wurttembergu, u Nemačkoj. Aurora je nemačka kompanija srednje veličine, sa sedištem u Neuensteinu, sa jedinstvenim konceptom zatvorene petlje koji minimizira otpad i podrazumeva prikupljanje postindustrijskog plastičnog otpada, njegovu preradu za  upotrebu u automobilskoj i drugim industrijama. Portfolio kompanije uglavnom se sastoji od inženjerske plastike i polipropilenskih jedinjenja zasnovanih na reciklaži.