U SAD je u prvoj polovini 2019. zabeležen pad prodaje automobila u odnosu na prethodnu godinu. Ako se dosadašnji trend prodaje novih vozila u SAD nastavi i u narednih …