Familija kompakt modela imaće najmanje osam članova.