Kompanija BMW plpanira da proširi gamu svojih električnih modela time što će svoje glavne modele prodavati i u električnoj varijanti. Po svemu sudeći, prvi automobil koji će proći kroz ovaj ...

 15