Na prostorima bivše Jugoslavije apsolutna većina ima samo jedan odgovor na pitanje koji je najbolji automobil na svetu. Taj automobil je u susednoj BiH više od prevoznog sredstva.