Nemački sud je presudio da Frankfurt mora da zabrani upotrebu dizel vozila koja su veliki zagađivači u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u tom gradu. Upravni s…