Privremeno je zatvoren aerodrom "Nikola Tesla" jer su se na avionu egipatske kompanije, koji je blokirao pistu, zapalile gume . Očekuje se da će aerodrom za tri sata početi redovno da radi, odnosno oko podneva.