Iz kompanije “Belgrade waterfront” koja gradi zapravo “Beograd na vodi” kažu da su radovi protekloj godini na gradilištu tekli su u skladu sa planiranim rokovima i najvišim kvalitetom izvođenja i da će se prvi stanari useliti u zgradu BW Residences na proleće 2018.