Kompanija „Milenijum tim“ nastavlja sa angažovanjem na izradi prve faze saobraćajnica u okviru projekta „Beograd na vodi“.