Da li biste voleli da živite u velelepnim kulama sa kojih puca pogled na Savski amfiteatar i Beograd na vodi?