Manifestacija „Dani evropske baštine” doprinosi obogaćivanju turističke ponude Beograda i atraktivnosti Beograda kao destinacije.