- Taj projekat je u skladu sa svetskim konceptom razvoja metropole, to je 21. vek na delu. Zidamo kompaktan grad – gusto naseljene četvrti koje koriste postojeću infrastrukturu i omogućavaju pešačenje, bicikliranje - rekao je Milutin Folić