Beograđani koji su se prepodne uputili ka nekom od BusPlus prodajnih mesta da obnove uplatu na svojim karticama naišli su na ogromne gužve.

 6