Hrvatska ministarka poručila da će ta zemlja upotrebiti sva raspoloživa sredstva protiv Slovenije.

 105