Tunel Savska - Dunavska padina će spojiti "Beograd na vodi" sa Pančevačkim mostom. Potrebno rušenje do devet objekata od oko 2.800 kvadrata