na Fakultetu tehničkih nauaka Univerziteet u Novom Sadu. Reč je o programu Erazmus plus (Erasmus +) koji sprovodi organizacija ESAA (Erasmus+ Student and Alumni Ašociation) u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka i UNS, a koji omogućava akademcima sva tri nivo studija - osnovnih, master i doktorskih, da na nekom od izabranih fakulteta, a koji su u ponudi, studiraju i borave u vremenskom rasponu od tri do 12 meseci. Promovisani programi mobilnosti u okviru Erazmus plus programa studentima omogućavaju da steknu nova znanja i iskustva, prošire svoje vidike. read more