Grad Beograd je raspisao konkurs za dodelu Nagrade grada Beograda, a rok za podnošenje predloga je 20. februar. Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Odbor koji je obrazovala Skupština Grada Beograda, a predlozi se dostavljaju pisarnici Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijatu za skupštinske poslove i propise, Trg Nikole Pašića 6.