Ekipa Hitne pomoći imala je jutros do 7 časova ukupno 90 intervencija.