Prošle godine nije bilo poginulih, a ove godine bila su najmanje tri smrtna slučaja