Porodica Vesne Zdravković Simović smatra da je ona umrla zbog neblagovremene intervencije i nesavesnog rada dežurne ekipe