Ispod slojeva maltera starog decenijama ovih dana izronili su delovi zidne ornamentike načinjeni…