Sa automobila je ispala registarska tablica, a točak bicikla potpuno je isključen