Skupština grada Beograda danas je dala saglasnost na Statut Javnog komunalnog preduzeća za izgranju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu.Preduzeće je osnovano na prethodnoj sednici Skupštine Beograda.