Stefanović je rekao da će MUP dostaviti Tužilaštvu odgovore na dva nova zahteva za prikupljanje obaveštenja u vezi sa tim slučajem.