Reč je o području priobalja reke Save u granicama projekta "Beograd na vodi" - Novi Beograd. Trebalo bi da budu srušeni svi objekti koji se nalaze na trasi ulica Starog sajmišta