Skupština grada Beograda usvojili su predlog plana regulacije za izgradnju toplovoda od termoelektrane "Nikola Tesla" u Obrenovcu do toplane "Novi Beograd". Kako je navedeno u obrazloženju odluke, neposredni povod za izradu plana je inicijativa Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane".

 171