Direktor JKP Gradska čistoća” Marko Popadić pozdravio je danas akciju Grada Beograda na suzbijanju divljih građevinskih deponija.

 

Direktor JKP „Gradska čistoća” Marko Popadić, pozdravio je akciju Grada Beograda na suzbijanju divljih građevinskih deponija.