Grad Beograd preuredio šest gradskih stanova za decu bez roditeljskog staranja kojima se nudi šansa da počnu samostalni život.