Kilometar i po udaljena od hrvatskog grada  Lovrana stoji kuća kao svetionik  na kamenom platou, a iznad nje je nekoliko stotina metara visoka kamena stena. Meštani su godinama u strahu izbegavali ruševnu kuću koja je nekada bila hotel.

 7