Prihodi grada veći su za oko dve milijarde dinara od planiranih i predviđenim rebalansom budžeta iznosiće 105,8 milijardi, umesto 103,7 milijardi dinara, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić