U poslednji mesec ove godine ulazimo sa iritabilnim apektom Venere sa Uranom, pa je potrebno biti oprezan posebno u polju partnerskih odnosa.