Neki znakovi su preterano samozadovoljni. Drugima je, pak, jezik brži od pameti, pa ne paze kome i šta govore.