Od davnina se verovalo da su bucmasti ljudi dobroćudni i veseli, a mršavi namrgođeni i nervozni