Svaki znak ima poseban potpis, unikatan pečat osobina. Ipak, svako od nas ima mesto u sebi koje je često van domašaja naše svesti. Baš s tih mesta najčešće krećemo u nevolje.