Karmička numerologija govori o našim prošlim životima i predviđa kako će se naša dela iz prethodnog života odraziti na našu budućnost!Reč karma je izvedenica od reči, odnosno slova "kr", čije poreklo treba tražiti u drevnom jeziku Sanskrit. Karma doslovno znači "čin" i predstavlja zbir svih dela (misaonih, verbalnih, fizičkih, emotivnih) na bilo kom planu u bilo kom vremenskom periodu, u...

 2