Svaka grupa prijateljica ima svoju Keri, Mirandu, Samantu i Šarlot.