Ovi avanturisti ne mogu svoj život da zamisle na jednom mestu uz jednu osobu.