Nekim ljudima je teško prevaliti preko usana - izvini. Bilo da misle da su u pravu, bilo da ne žele da daju drugoj strani zadovoljstvo, izbegavaju izvinjenje po svaku cenu ili će se izviniti grubim tonom i izrazom lica koji odaje otpor i gnušanje.