Ribe u svojoj glavi imaju zacrtano kako njihov život treba da izgleda i kako savršen svet treba da funkcioniše.