Saturn retrogradan do 18. septembra. To je vreme kada nas on prividno vraća unazad, da ponovimo neke situacije, nešto što u pređašnjem periodu nismo dobro savladali