Osa Rak/Jarac Ako je cilj astrologije da nas upozna sa kosmičkim zakonima, onda je lični cilj dovesti sebe u balans sa istima. ,,Da bi se Duša otvorila i bila velika, neophodno je isceliti one stvari koje su iz nekog razloga problematične. One su u našem horoskopu definisane kroz određene teške aspekte i pozicije planeta koje,...