Orijentacija u odnosu na strane sveta, iako deluje naivno, izuzetno je bitna. Naročito kod malih stanova