Uobičajeni predmeti za "cvetanje" bakterija su miš i tastatura, zatim mobilni telefoni koji imaju 10 puta više bakterija nego daske od ve-ce šolje. Ali, šta je sa stolom?