Više vam police sa posteljinom neće izgledati kao da je na njih pala bomba!