Ne bacajte iskorišćene kesice od čaja jer mogu i dalje da budu korisne za nešto drugo.